Spring naar de content

Poldermoskee.nl op zwart

Al een tijdje hangt er een waas van negativisme over de berichtgeving over de Poldermoskee. Dit gebedshuis in Amsterdam Slotervaart zou met zware financiële problemen kampen. Ook de site is al een flinke periode offline.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Veel Amsterdamse imams spraken er in 2008 schande van: een jongerenmoskee waar in het Nederlands zou worden gepreekt en waar jongens en meisjes naast elkaar zouden mogen neerknielen; het druist volledig in tegen de regels van de islam, klaagden ze. Maar stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch was juist reuze in zijn nopjes met de Poldermoskee.

Wat is nu precies de stand van zaken? En waarom staat de website op zwart? Voor-zitter van het moskeebestuur Yassmine Elksaihi: “We komen inderdaad uit een rumoerige periode. Maar ik kan met zekerheid zeggen dat we nu onze financiële positie hebben versterkt.

De achterstallige huur is betaald. We huren ook het hele gebouw niet meer, zoals voorheen. Er waren problemen met het vinden van geldschieters. Die geldschieters zijn er nu wel.”

En de site? “Het onbereik-baar zijn van de site heeft niks met onze financiële positie te maken. Er wordt gewoon aan gewerkt.”