Hulp zoeken is moeilijk

import verslaving 6 aug 2010 Leven

Volgens het Trimbos-instituut is inmiddels één op de vier cliënten in de verslavingszorg ouder dan 55 jaar. In 1999 was dat nog één op de zeven. In 2008 klopten 7500 55-plussers aan voor hulp, in 1999 3500. De laatste vijf jaar bedraagt de toename liefst negentig procent. Deze cijfers komen uit het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem. Ze werden begin december 2009 gepresenteerd tijdens het tweede Nationaal Alcoholcongres in Nieuwegein. Om de boozende babyboomers sneller te traceren, voeren twee Utrechtse ziekenhuizen sinds kort een experiment uit. Ze vragen door op alcoholgebruik wanneer een 55-plusser binnenkomt met een klacht die door overmatig drinken kan worden veroorzaakt. Dat gebeurt onder andere bij maag- en darmklachten. De gehanteerde methode is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid ontwikkeld door het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie en het Trimbos-instituut.

Daan van der Gouwe, wetenschappelijk medewerker van het Trimbos-instituut, geeft twee redenen voor de toename van het alcoholgebruik onder 55-plussers. “Het heeft te maken met de stijging van het aantal alleenstaanden. Uit eenzaamheid zoeken ze troost bij de fles. Daarnaast is het ook een welvaartsprobleem. Vijftig jaar geleden werd er alleen op feestjes gedronken. Nu is dagelijks drinken normaal. Alcohol is een sociaal smeermiddel geworden. Overal wordt gedronken. Het is niet meer normaal om nee te zeggen.”

Dat laatste is ook volgens het Trimbos-instituut nergens voor nodig. Van der Gouwe: “Wij pleiten voor drinken met mate. De dagelijkse norm is twee standaardglazen voor een man, één voor een vrouw, en twee dagen per week geen alcohol. Wanneer deze norm wordt overschreden, hoeft dat niet gelijk een probleem te worden. Maar de kans op gezondheidsschade wordt wel steeds groter.”

Slechts drie procent van de probleem-drinkers klopt uit eigen beweging bij de hulpverlening aan. De drempel is hoog. Daarom heeft het Trimbos-instituut de website www.minderdrinken.nl ontwikkeld. Daarnaast start binnenkort telefonische hulpverlening, en zullen ook huisartsen voorlichting krijgen om eerder signalen van problematisch alcoholgebruik onder 55-plussers te onderkennen.

Reageer op artikel:
Hulp zoeken is moeilijk
Sluiten