Snapt u het nog?

Sywert van Lienden 10 nov 2010 Politiek

Alweer een column over de PVV? Ja, alweer een column over de PVV. Niet uit rancune, niet uit boosheid, niet uit verdriet of blinde haat. Nee, uw columnist is ontgoocheld. De PVV blijkt gewoon het gedrag van andere politieke partijen te kopiëren: de inconsistentie van politiek handelen om een grammetje macht.

De bespiegelingen over boze kiezers, problemen waar PVV-kiezers mee zitten en het failliet van het huidige democratische bestel: allemaal ‘academische’ discussies. De eerste maand van het nieuwe kabinet zit er deze week op. Resultaat: veel spierballentaal, een zwakke minister Leers en Wilders die het gedoogakkoord maar weet op te rekken en zichzelf tegenspreekt.

Problemen zijn oplosbaar. Grote complexe problemen zijn echter ‘academische discussies’. Zo noemt men dat tegenwoordig in Den Haag. Klimaatverandering? “Academische discussie,” aldus VVD-Kamerlid ReLeegte. Aankoop en aansluiting van natuurgebieden een goed idee? “Welnee,” zegt CDA-Kamerlid Ger Koopmans. “Over een boerenerf kunnen reeën ook prima wandelen. Je reinste academische tekentafelpret.”

Gerd Leers kan meepraten over zo’n ‘academische discussie’. Het maken van immigratiewetgeving verschuift al jaren meer en meer naar de Europese arena. De problemen aan de grenzen tussen Turkije en Griekenland zijn ook een Nederlands probleem. Net als het openstellen van de Balkan. Leers stond geïsoleerd in Europa en kiest eieren voor zijn geld: liever een achterdeurconstructie dan het grootste gelijk zonder een centimeter ruimte voor herstel later.

Het resultaat: Wilders noemt Leers ‘de zwakste schakel van dit kabinet’. Vervolgens: “We zullen Leers afrekenen op resultaten. Laten we hopen dat die verbeteren, en dat hij wat meer ruggengraat toont.” Leers, die eerder al langs het bureautje van Geert moest voor goedkeuring, kan feitelijk de zwakste schakel zijn. Deze maand maakte hij weinig indruk in zijn (spoed)debatten waar veel moest worden toegezegd en weinig kon worden uitgelegd. Dat betekent niet dat Leers maar moet worden afgerekend vanwege de schijn die Wilders wekt dat de minister persoonlijk voor een ander resultaat had kunnen zorgen.

In zijn regeringsverklaring sprak Rutte de woorden uit dat men ‘den aard van het kabinet zal moeten beoordelen naar zijn wezen en niet naar den schijn’. Dat geldt ook voor Wilders. Helaas is van Rutte in deze maar weinig te bekennen.

Nog zo’n onduidelijkheid. De PVV verklaart vandaag enkel een AOW-verhoging van 65 naar 66 jaar te steunen. De VVD en het CDA willen verder dan 67 jaar op termijn door de levensverwachtingstijging door te berekenen in de AOW-leeftijd. Steun moet nu komen van andere partijen. In het gedoogakkoord staat er niet over. Maar Rutte was duidelijk over die andere zaak, WW-duur en ontslagrecht, die niet beschreven staat in het gedoogakkoord: alles wat de bezuinigingen van 18 miljard raakt dient door de drie partijen samen besloten te worden. De AOW hoort hier nadrukkelijk bij met een bedrag van vier miljard euro. Het CDA en de VVD zullen dus langs het bureau van Geert moeten. Laat die dat na, dan verloochent hij ten tweede male zijn AOW-standpunt. Eerder deed Wilders dat al door in de verkiezingsnacht van de AOW zijn wisselgeld te maken. Inconsistent gedrag.

Het eerder genoemde VVD-Kamerlid Re Leegte heeft op zijn website in zijn mission statement het volgende staan: “Ik vind dat je boerenkool moet eten in de winter en aardbeien in de zomer. Dingen moeten logisch zijn en kloppen. Dan kan je het uitleggen.” Volgens mij schuilen in deze zinnen diepe academische discussies die je kunt relateren aan de ketelmuziek van de PVV. Legt u het mij maar uit.

Reageer op artikel:
Snapt u het nog?
Sluiten