Spring naar de content

Het corpsballen-kabinet

De regering wil trage studenten gaan beboeten. Opmerkelijk, want de ministers namen zelf ruimschoots de tijd voor hun studie. Waarom eigenlijk? Hingen ze in de kroeg, of spelden ze hun boeken van kaft tot kaft? HP/De Tijd dook in het studentenleven van Mark Rutte en de zijnen. ‘Twee tellen later stond Ivo Opstelten al in zijn onderbroek’.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Ivo van Woerden

Voor het doorsnee corpslid is het Gaudeamus igitur een drinklied, maar voor de Leidse student is het uit het Latijn vertaalde Laten wij ons daarom verheugen hét lied waarmee het collegejaar wordt geopend. Zes van de twaalf huidige kabinetsleden studeerden in de Zuid-Hollandse studentenstad. Zij zullen bij de strofe “Lang leve de meisjes/makkelijk en mooi!/En leve de vrouwen/Lief en van te houden/Goed en werkzaam” niet aan schunnige zaken denken, maar aan hun stoffige studieboeken.
Want als HP/De Tijd zijn bronnen mag geloven, dachten de huidige bewindspersonen sowieso weinig aan schunnigheid. De leden van het kabinet-Rutte zijn stuk voor stuk brave, ambitieuze, hardwerkende en carrièregerichte mensen. Mannen en vrouwen met alfa-opleidingen, die vaak al vroeg wisten dat ze een bestuurlijke positie wilden bekleden. Zes van hen zaten bij een studentenvereniging, waarvan de helft tussen de ‘hete aardappels’ van het Leidse corps Minerva.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Marja van Bijsterveldt ging niet naar de Leidse universiteit, maar volgde in dezelfde stad een opleiding Verpleegkunde-A. Ook Henk Kamp bezit geen universitaire bul; hij haalde na de middelbare school het diploma voor  belastingcontroleur. Toevalligerwijs zat hij toen in de klas bij de huidige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven. Ten slotte is ook Gerd Leers een vreemde eend in de bijt, als de studie planologie en ruimtelijke economie tenminste tot de beta-studies mag worden gerekend.
Gemiddeld genomen hebben de kabinetsleden zes jaar over hun studie gedaan, met Maxime Verhagen als uitschieter naar boven: hij studeerde maar liefst elf jaar. En zaten ze allemaal braaf op hun studentenkamertje met hun neus boven de syllabus? Dat viel tegen. Mark Rutte mocht graag quatre-mains spelen, Ivo Opstelten dook gerust op een spijkerbed, Gerd Leers doolde als spook verkleed over het kerkhof en Melanie Schultz van Haegen hield van een drankje en zag zure gezichten als ze voor haar huisgenoten kookte. ?

Lees het gehele artikel in de HP/De Tijd van deze week.