Spring naar de content

Ivo van Woerden

Ivo van Woerden (1979) studeerde in 2007 af aan de School voor Journalistiek te Utrecht. Hij werkte bij DAG en schreef daarna als freelancer voor uiteenlopende bladen, van Nieuwe Revu tot De Volkskrant en van Viva tot Vrij Nederland. Sinds juni 2010 werkt hij voor HP/De Tijd. In 2011 was hij genomineerd voor de Tegel met de undercover-artikelen Dagboek van een Bejaardenbroeder. Daar kwam ook een boek uit voort: Undercover in de ouderenzorg. Zijn interessegebieden zijn onder andere zorg, (sub)culturen, religie, televisie, media, kunst en cultuur.

Artikelen van Ivo van Woerden