Spring naar de content

Hoogheid, steun de homogemeenschap

Koninklijke Hoogheid,

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

‘Wacht. Er staat nog iemand voor de poort,’ zei de lakei. ‘Ik stel u voor: prinses Madelief en haar broer prins Heerlijk.’ Toen sloeg het hart van de prins eindelijk op hol. Het was liefde op het eerste gezicht.”

Op 2 februari 2002 vond uw sprookjeshuwelijk plaats, gesloten door de Amsterdamse burgemeester Job Cohen. Een jaar eerder, op 1 april, sloot diezelfde burgemeester ook een viertal andere bijzondere huwelijken. In Nederland zijn sindsdien talloze jongeren opgegroeid in het besef dat als ze de liefde van hun leven vinden bij iemand van hetzelfde geslacht, het huwelijk ook voor hen bereikbaar is.

Uw kinderen behoren tot een generatie waarvoor gelijke rechten voor mensen weer wat meer vanzelfsprekend zijn. Boeken zoals Koning & Koning, waar ik deze brief mee begon en die ondertussen bij u in bezit is om ook uw kinderen van te laten genieten, dragen hier aan bij. Gelijktijdig geldt dat hoezeer Nederland en uw geboorteland ook pioniers zijn, er ook nog veel valt te winnen als het gaat om gelijke rechten voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.

De beperkingen van uw ambt maken dat u geen wetten maakt of aanneemt. Maar uw moreel gezag, dat onmiskenbaar groot is, reikt verder dan die ene wet of maatregel.

De Nederlandse homobeweging heeft zich lang wat miskend gevoeld, omdat openlijke en expliciete aandacht van de koninklijke familie ontbrak. In 2006 nam het ongeduld toe. Publicaties verschenen, de roep om aandacht zwol aan. In het besef dat de sociale acceptatie ten aanzien van homoseksualiteit in onze maatschappij zich het best laat vertalen als ‘zolang we het maar niet zien’, namen u en uw echtnoot het besluit de zo lang gekoesterde wens van de homobeweging in vervulling te laten gaan. Op 5 maart 2008 was het zover. En u had gelijk.


Uit de gesprekken en nagestuurde boeken hoop ik dat u een beeld heeft kunnen krijgen van de homo-emancipatiestrijd in Nederland gedurende vele jaren. Dat u een inkijk heeft gekregen in een deel van de Nederlandse geschiedenis en maatschappij die voor zo velen onzichtbaar en onbekend is. Het is wat eigenlijk voor alle nieuwe (en oude) Nederlanders noodzakelijke kost is, in ons pluriform Nederland.

U werd beschimpt toen u stelde: “Dé Nederlander bestaat niet.” Tegenover het opgeheven vingertje stond uw inzicht op grond van noeste arbeid tot inburgeren. U had simpelweg gelijk. Dé Nederlander bestaat niet. De maatschappij is pluriform. Meer dan zestien miljoen mensen met verschillende achtergronden, culturele en religieuze normen en waarden, oriëntaties en andere persoonsgebonden kenmerken maken het Nederlandse volk. En in de toekomstige rol die voor u en uw echtgenoot is weggelegd, zult u er voor al die Nederlanders moeten zijn. De Grondwet is dan naast uw eigen morele kompas het richtsnoer waarlangs u zult handelen.

U kent de belangrijkste artikelen uit uw hoofd. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Dat klinkt mooi, maar in Nederland mogen ambtenaren werkzaam voor de neutrale overheid op basis van persoonlijke religieuze voorkeur weigeren paren van gelijk geslacht te trouwen. Donorschap is vanwege het enkele feit van homoseksualiteit beperkt. Scholen is het toegestaan docenten te weren als homoseksualiteit door middel van samenwonen in praktijk wordt gebracht. En zo is er meer te noemen.

Toen u op 5 maart 2008 aanwezig was bij de homobeweging, sprak de SGP daar schande van. De spagaat waar u in wordt gebracht om er voor alle Nederlanders in gelijke mate te zijn, is een onmogelijke. En toch wordt het van u gevraagd. De botsende grondrechten van vrijwaring van discriminatie, vrijheid van onderwijs en vrijheid van religie zullen bij voortduring maken dat u op uw eigen morele kompas zult moeten terugvallen. Ik wens u daarbij oprecht veel wijsheid.


Op 17 mei wordt u veertig jaar. Sinds uw huwelijk in 2002 is uw gezin verder gecompleteerd. Zo ook in Koning & Koning. Als vervolg verscheen het verslag van de huwelijksreis van de twee verliefde prinsen. In het Engels, maar met kleurrijke, veelzeggende tekeningen eindigt het kleuterboek met een adoptie, zodat de opvolging is veiliggesteld.

Ik zou u veel willen vragen: inzet op sociale acceptatie, bijsturing waar grondrechten botsen en tegengaan van discriminatie. Maar het is uw verjaardag. Laat ik u slechts wat toewensen.

Ik wens u en uw familie toe dat de sociale acceptatie van homoseksualiteit in ons Nederland daadwerkelijk zal doordringen tot in de haarvaten van onze maatschappij. Omdat dat de beste garantie geeft dat in het voorkomende geval de liefde van een van uw dochters gaat naar iemand van het eigen geslacht, het sprookje uit Koning & Koning werkelijkheid wordt. Dit is geen zekerheid. Dezelfde man die uw huwelijk heeft voltrokken, stelde als staatssecretaris dat leden van uw familie wel een gelijkgeslachtelijk huwelijk kunnen sluiten, maar grondwettelijk ongehuwd zouden blijven. Er is geen reden om ons hier bij neer te leggen. Zo goed als de homogemeenschap op uw steun rekent, mag u op de steun van de homogemeenschap rekenen.

Ik wens u een prettige verjaardag in huiselijke kring toe.

Frank van Dalen