Spring naar de content

Negen op de tien bejaarden met bijstand zijn allochtoon

Opmerkelijke cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal bejaarde bijstandtrekkers is dankzij de immigratie verdubbeld. Eind juni 2011 gingen er 40.000 bijstandsuitkeringen naar 65-plushuishoudens. De reden zijn de buitenlanders die in de tweede helft van vorige eeuw in Nederland zijn komen wonen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Bas Paternotte

Omdat zij geen volledige AOW-rechten hebben opgebouwd moeten zij aanspraak maken op de ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO). Van de 40 duizend bijstandsuitkeringen aan 65-plushuishoudens werden er negen van de tien verstrekt aan allochtonen. Het grootste deel is van [[popup file=”2011-09/beeld2.gif” description=”niet-westerse herkomst” align=”inline” ]].

Koren op de molen van Geert Wilders’ PVV die dit weekeinde al een teleurstelling voor de kiezen kreeg. Uit de begroting van Immigratieminister Gerd Leers (CDA) blijkt namelijk dat aan het eind van deze kabinetsperiode het aantal niet-westerse immigranten nauwelijks zal zijn verminderd.  In het Gedoogakkoord is echter afgesproken dat het aantal migranten en asielzoekers ‘zeer substantieel’ moet dalen.

Om een volledige oudedagsvoorziening van de staat te krijgen, moet iemand tussen zijn 15de en 65ste verjaardag in Nederland hebben gewoond. In 2006 pleitte SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan al voor een volledige AOW voor oudere allochtonen.