Spring naar de content

Klassenjustitie: uw belastinggeld gaat nog steeds naar Demmink

Minister Opstelten van Justitie heeft de Tweede Kamer middels een brief laten weten dat de vergoedingen aan Joris Demmink deels zijn stopgezet. Dat klinkt als goed nieuws, maar dat een ander deel gewoon doorgaat, is een grove schande.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Matthias Pauw

Joris Demmink wordt al decennialang geplaagd door berichtgeving over zijn vermeende seksuele escapades met jonge jongens. Tot op heden waren de bewijzen hiervoor nooit concreet genoeg om over te gaan tot vervolging. Het gerechtshof in Arnhem besloot deze week dat het OM tegen zijn zin werk moet gaan maken van de zaak.

De aanhoudende stroom aantijgingen heeft, vreemd genoeg, de carrière van Demmink op geen enkel moment geschaad. Het mag opmerkelijk heten dat iemand die geregeld publiekelijk beschuldigd wordt van seksueel misbruik het weet te schoppen tot de ambtelijk leidinggevende van het justitieapparaat. Demmink was, of dat nu terecht was of niet, bepaald niet van onbesproken gedrag.

Subsidie
Nu is iemand voor de wet natuurlijk onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. Maar het gaat een stap verder om de kosten voor zijn rechtshulp te betalen van ons aller belastinggeld. Schuldig of niet, waarom zouden wij met zijn allen zijn sjieke advocaat moeten betalen? Dat doen wij toch ook niet voor ‘normale’ mensen? Sterker nog, die bescherming genieten ook andere ambtenaren niet.
Het gaat hier niet om een ambtenaar die beschuldigd wordt van een feit dat voortvloeit uit zijn functie; dan zou rechtshulp vanuit de werkgever nog op zijn plaats zijn. Deze man wordt beticht van een mísdaad, en niet het minste. Uiteraard, vervolging zou het aanzien van Justitie schaden, maar dat kan toch geen reden zijn om hem te helpen uit de rechtszaal te blijven?

Stopgezet

Welnu, die hulp is dus stopgezet op aandringen van de Tweede Kamer. Het is al schandalig dat er ooit mee was begonnen, maar vooruit. De minister oordeelt:

Gelet op de uitspraak van het Gerechtshof is de voormalige secretaris-generaal thans als verdachte onderworpen aan een strafrechtelijk onderzoek. Zoals ik in mijn brief aan uw Kamer heb medegedeeld, is er bij deze stand van zaken reden om de vergoeding van de kosten van de strafrechtadvocaat te beëindigen.

Eind goed, al goed? Nee. In dezelfde brief laat de minister weten de kosten voor de smaadprocedure die Demmink tegen het AD heeft lopen nog steeds op zich te nemen.
In het gewraakte artikel voert het AD getuigen op die Demmink al in de jaren tachtig koppelen aan crimineel en kinderpooier Dick Willard. Demmink, die op het moment van verschijnen van het artikel op het punt stond het ministerie te verlaten, krijgt tot op de dag van vandaag financiële hulp van het ministerie om het AD in zijn hemd te zetten – én een slordige 100.000 euro op te strijken.

Ongelooflijk
Het is ongelooflijk en onverkoopbaar dat u en ik blijven betalen voor de rechtshulp aan deze man. Schuldig of niet, dit is een schoolvoorbeeld van klassenjustitie en moet zo snel mogelijk stoppen.