Spring naar de content

Bonje om het Bungehuis. Hoe het studentenprotest begon…

Het Maagdenhuis is sinds gisteren bezet door studenten die boos zijn op de manier waarop de Universiteit van Amsterdam – en dan met name het College van Bestuur – handelt. Vanuit historisch oogpunt lijkt het Maagdenhuis de ideale plek voor een studentenprotest. De onrust begon echter eerder deze week, in stilte, in een andere faculteit van de UvA: het Bungehuis. Maar waarom uitgerekend de Faculteit der Geesteswetenschappen? Drie vragen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Iris Verhulsdonk

Wie zijn de bezetters van het Bungehuis, en wat willen zij?
Woensdag werd een groep protesterende studenten verwijderd uit een faculteit van de Universiteit van Amsterdam, ze hadden het pand toen al anderhalve week bezet. De politie en ME arresteerden hierbij 46 bezetters. De actie was een zaak van lange adem. Er was maar liefst vijf uur nodig om het Bungehuis en de straat vrij te krijgen. En hierbij ging het er niet altijd even zachtzinnig aan toe. Foto’s laten zien hoe studenten die op de straat deelnemen aan een vreedzame sit-in hardhandig werden meegenomen. Overigens werden niet alleen studenten ingerekend; ook universitair docent Rudolf Valkhoff kon niet onder een arrestatie uitkomen.

Ontruiming Bungehuis

De studenten bezetten de universiteitsfaculteit uit onvrede over de organisatie van de Universiteit van Amsterdam. Met name de ondemocratische aanstelling van het College van Bestuur en ontbrekende transparantie zorgt voor woede onder de studenten, die zich verenigden onder de naam De Nieuwe Universiteit.

Zondag gingen de bezetters in gesprek met vertegenwoordigers van het College van Bestuur, maar deze besprekingen – waar ook burgemeester van der Laan bij aanwezig was – resulteerden niet in een definitieve oplossing. De studenten gaven aan niet te stoppen met hun protest, omdat aan geen enkele eis voldaan was. De Universiteit van Amsterdam spande vervolgens een kort geding aan tegen de bezetters en kreeg gelijk van de rechter, waarna de ontruiming volgde. Op steenworpafstand bombardeerden zij het bestuurscentrum van de universiteit tot het decor van hun protest. Het Maagdenhuis.

Bezetters Maagdenhuis blijven

Wat maakt dit pand de ideale plek voor zo’n protest?
De keuze voor het Bungehuis is niet berust op toeval. Er is onvrede over de geplande verkoop van het historische pand, een monument dat sinds de jaren zeventig in handen van de universiteit en destijds onderdak bood aan de Faculteit der Letteren. Inmiddels bestaat de faculteit niet meer, en valt de afdeling onder de Faculteit der Geesteswetenschappen, die mede is ondergebracht in het Bungehuis. De verkoop van het pand wekt bij veel studenten de indruk dat de faculteit er in zijn geheel niet meer toe doet.

Er wordt flink bezuinigd op de Faculteit der Geesteswetenschappen. De Universiteit van Amsterdam kondigde eerder zware bezuinigingen aan op deze faculteit, waardoor vele kleine studies verloren zouden gaan. Als protest tegen deze bezuinigingen werd de actiegroep Humanities Rally opgericht, een groep die zich inzet voor het behoud van de geesteswetenschappen, en bovendien sympathiseert met de Nieuwe Universiteit.

Wat gebeurt er nu met het Bungehuis?
Het gebouw staat al sinds 6 maart 2014 te koop. De verkoop is het resultaat van een streven om meerdere UvA campussen te creëren, in plaats van de versnippering van gebouwen door onze hoofdstad – zoals nu het geval is. Recent werd bekend dat vastgoedbeller Aedes het pand waarschijnlijk zal overnemen. Het College van Bestuur heeft de verkoop in principe bevestigd, maar houdt het nu nog op een ‘voorlopige verkoop’, zo meldde Folia, het tijdschrift van de UvA en HvA.

Op de website van de vastgoedbelegger staat dat het Bungehuis echter al aangegeven als één van de projecten van het bedrijf. De bedoeling is dat het Britse Soho House zijn intrek zal nemen in het Bungehuis. Soho House is, naar eigen zeggen, ‘een besloten club voor mensen die werkzaam zijn in de film, media en creatieve industrie en biedt een platform voor haar leden.’ In totaal zou de investering ruim 50 miljoen kosten.

De tijd dat het Bungehuis de hoofdzetel was van de geesteswetenschappen, loopt ten einde. In plaats van een kenniscentrum, zal het een chic etablissement worden – het financiële argument lijkt hierbij een doorslaggevende factor te zijn geweest. De club krijgt maar liefst 79 hotelkamers, waar grote namen binnen de creatieve industrie kunnen vertoeven. Hoeveel dit de UvA gaat opleveren is – het zal de studenten niets verbazen – vooralsnog onbekend.

Ultimatum verstreken, studenten niet weg