Spring naar de content

Bewijs geleverd: u bent gelukkig. Aldus het CBS

Voor wie regelmatig op internet wordt geconfronteerd met de aanhoudende stroom digitale diarree of (te) veel naar het Journaal kijkt, blijft het lastig te geloven. Maar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zegt het. Dus is het waar. Ruim 85 procent van de Nederlanders is tevreden, zo blijkt uit Welzijn in Nederland, het gisteren verschenen rapport over ons welbevinden.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Jan Smit

Uitgedrukt in een rapportcijfer geven we onszelf gemiddeld een 7,8. Binnen de Europese Unie zijn we daarmee volgens het CBS het op vier na meest gelukkige volkje. Meest ontevreden zijn de Bulgaren met een 4,8. Dat is aanzienlijk beneden het EU-gemiddelde van 7,1.

Opvallend is dat inwoners van de dunst bevolkte provincies doorgaans gelukkiger zijn dan die van dichtst bevolkte. In Drenthe, Zeeland en Friesland is 87 procent van de inwoners tevreden. Uitzondering op de regel vormt Flevoland, de provincie waar volgens recente opiniepeilingen de PVV inmiddels de grootste partij is. En zelfs daar is nog steeds 80 procent van de ondervraagden content.

Ook curieus, zeker in het licht van diezelfde, vooral mannelijke reaguurders en de eveneens vaak mannelijke schreeuwers die tijdens hoorzittingen over plannen voor vestiging van asielzoekerscentra schuimbekkend eenieder de mond snoeren: de Nederlandse man is naar eigen zeggen vaker gelukkig dan de Nederlandse vrouw – 69 versus 64 procent.

Hoe dat kan? Mannen – mij is niets gevraagd – en vrouwen verschillen vooral als het aankomt op het gebied van innerlijke rust. Van de ondervraagde heren is 72 procent bijna altijd kalm tegen 61 procent van de vrouwen. Zij voelen zich vaker zenuwachtig, somber en in de put, weet het CBS.

En dan is het vandaag – 3 november – ook nog eens Werelddag van de man.

Je zou er bijna vrolijk van worden.