Spring naar de content
bron: Lex van Lieshout/ANP Foto

Raadsels rond premier Rutte en verslaggeefster EenVandaag

Loog premier Rutte over zijn rol in de affaire die leidde tot het aftreden van VVD-Kamerlid Han ten Broeke? Die vraag ligt op tafel nu uit onderzoek van HP/De Tijd blijkt dat de vrouw die Ten Broeke in 2013 beschuldigde van ‘aanranding’  volgens een destijds direct betrokken VVD’er heeft verklaard dat premier Rutte persoonlijk met haar over de kwestie heeft gesproken. In augustus vorig jaar werd iedere betrokkenheid bij de affaire door de premier nog met grote stelligheid ontkend. “Ik heb me niet met de zaak bemoeid,” aldus Rutte toen tijdens de wekelijkse persconferentie.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Ton F. van Dijk

Naar eigen zeggen werd de oud-medewerkster van de VVD-Kamerfractie door Rutte uitgenodigd op het ministerie van Algemene Zaken en sprak zij persoonlijk met de premier in diens werkkamer in het Torentje. Verschillende bronnen uit de directe omgeving van de vrouw bevestigen dat zij over het bezoek aan het Torentje heeft verteld.

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

De voormalig medewerkster van de VVD – het gaat om journaliste Elodie Verweij – werkt inmiddels als parlementair verslaggeefster op de redactie van het actualiteitenprogramma EenVandaag.

Elodie Verweij. Foto: Screenshot WNL

Dat maakt de zaak extra pikant. Verweij was als journaliste (mede) verantwoordelijk voor het publiek maken van een relatie tussen Groenlinks-voorzitter Marjolein Meijer en GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff. Naar aanleiding van het journalistieke werk van Verweij zagen beiden zich vorig jaar genoodzaakt af te treden. Haar eigen beschuldiging aan het adres van Kamerlid Ten Broeke hield de journaliste van EenVandaag echter geheim.

Naar nu blijkt heeft de verslaggeefster van EenVandaag tegenover derden herhaaldelijk verklaard dat zij met premier Rutte in het Torentje sprak naar aanleiding van de beschuldiging dat VVD-Kamerlid Han Ten Broeke haar in 2013 zou hebben ‘aangerand’. In augustus vorig jaar trad Ten Broeke af nadat bekend werd dat hij een ‘grensoverschrijdende relatie’ met de vrouw had gehad.

‘Ik kan bevestigen dat toen de zaak speelde Rutte eenmaal met Elodie heeft gesproken.’

Een direct betrokken VVD-prominent (die anoniem wil blijven) bevestigt onder meer in een sms aan HP/De Tijd dat Verweij destijds (2013-2014) heeft verklaard dat zij door Mark Rutte was uitgenodigd in het Torentje om over de nasleep van de vermeende ‘aanranding’ door Ten Broeke te spreken. Ook zegt de betreffende VVD’er dat Verweij direct na afloop van het gesprek met Rutte in het Torentje mondeling verslag van het gesprek heeft gedaan.

Elodie Verweij zelf wil niet formeel reageren op haar contacten met Rutte. Op verzoek van HP/De Tijd zocht de destijds betrokken VVD-prominent eind vorig jaar opnieuw contact met haar. In een sms-bericht laat de VVD’er weten: “Ik heb Elodie gesproken. Ik kan op dit moment alleen maar bevestigen dat toen de zaak speelde Rutte eenmaal met Elodie heeft gesproken. Dat gesprek was om zijn menselijke betrokkenheid te tonen. Dat weet ik zeker.”

Deze versie van de gebeurtenissen staat haaks op de woorden van premier Rutte dat hij zich niet met de zaak heeft bemoeid. Rutte zei er tijdens het wekelijkse persgesprek op 31 augustus 2018 over: “Ik had gehoord dat er iets speelde, maar dat het verder een fractieaangelegenheid was. Daar is de hele zaak behandeld en afgewerkt. Ik heb me er niet mee bemoeid.’’

Een uitspraak die vragen oproept, zeker omdat de direct betrokken VVD-prominent stellig is over het feit dat deze destijds door Elodie Verweij persoonlijk is geïnformeerd over het bezoek van de VVD-medewerkster aan het Torentje van Rutte en dit ook recent nog door Verweij wordt bevestigd, zo maakt de sms van eind 2018 duidelijk.

Rijksvoorlichtingsdienst: ‘Het gesprek waaraan u refereert heeft nooit plaatsgevonden.’

Minister-president Rutte laat via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten dat hij nooit met Elodie Verweij heeft gesproken, ook niet op een andere plek dan het Torentje. “Het gesprek waaraan u refereert heeft nooit plaatsgevonden,” stelt RVD-directeur Sierk Nawijn na overleg met Rutte enigszins cryptisch.

Na aandringen van HP/De Tijd  en hernieuwd overleg met Rutte verduidelijkt Nawijn dit antwoord door te stellen: “Het gesprek heeft nooit plaatsgevonden.” Een ondubbelzinnige ontkenning van Rutte dit keer.

Om de woorden van Rutte kracht bij te zetten, wordt door de RVD bovendien aanvullend onderzoek gedaan naar alle bezoekersgegevens van Algemene Zaken in de periode van 2013 tot eind 2018. Uit de opgevraagde computerdata blijkt volgens de RVD dat Elodie Verweij ‘nooit’ in het Torentje is geweest.

Of parlementair journaliste Verweij liegt, of premier Rutte, het kan niet beiden waar zijn, zoveel is duidelijk.

Daarmee is het dilemma zichtbaar: of parlementair journaliste Verweij vertelt onwaarheden over haar contact met premier Rutte in het Torentje. Of Rutte liegt over de bemoeienis die hij met Verweij had, in dit geval ook nog eens via de Rijksvoorlichtingsdienst. Het kan niet allebei waar zijn, zoveel is duidelijk.

In beide gevallen is dit ernstig, want een politiek journaliste die stevig jokt over een dergelijke belangrijke kwestie in relatie tot de minister-president, die zij kritisch moet volgen voor EenVandaag, kan niet geloofwaardig functioneren. En datzelfde geldt natuurlijk helemaal voor een liegende Mark Rutte ten overstaan van de gehele parlementaire pers.

Hoofdredacteur René van Brakel van EenVandaag laat in een schriftelijke reactie op de bevindingen van HP/De Tijd weten: “Wij hebben geen reden om te twijfelen aan de integriteit van Elodie en voor zover wij kunnen overzien heeft zij haar werk altijd professioneel en naar eer en geweten gedaan.”

EenVandaag neemt dus nadrukkelijk geen afstand van Elodie Verweij en de bewering dat zij in het Torentje met Rutte sprak over de vermeende ‘aanranding’. Daarmee staat de actualiteitenrubriek nu lijnrecht tegenover de premier, die ontkent ooit met de verslaggeefster over Ten Broeke te hebben gesproken.