Spring naar de content

Mijn droom voor ons land: Nederland lacht!

Mijn droom voor ons land en inspiratie voor de koning (en zijn echtgenote) is dat Nederland de komende jaren uitgroeit tot het opgewektste land van Europa.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Matt Dings

Zoals bekend roept het Nationaal Comité Inhuldiging jong en oud op hun toekomstdroom voor het Koninkrijk der Nederlanden te delen. Hoe ziet ons land er idealiter uit? Stuur een wens, gedicht, film, verhaal, tekening of muziekstuk in en er ontstaat een staalkaart van dromen, ambities en hoop, aldus het comité.

Ik droom dus van een goedgeluimd Nederland. Ik zie het jaar 2020 al voor me. Historici kijken verbluft terug en noteren hoe Nederland vanaf Kroningsdag 2013 in hoog tempo veranderde van een natie vol chagrijn en misprijzen in een land waar elan en animo door de straten stuiteren. En ze vragen zich af of het aan de onweerstaanbare glimlach van koningin Máxima lag of aan de gezamenlijke kwieke uitstraling van het vorstenpaar. Of had het land zich hervonden toen in 2013 het Rijks- en het Van Gogh Museum eindelijk opengingen en de wereldpers daar opgetogen verslag van deed?

Jan Mulder
In de loop van het tweede decennium had Nederland schik in zichzelf gekregen, noteren de historici. Een illustratief moment in deze transformatie noemen ze de dag dat Jan Mulder zijn televisierubriek ‘Ergernissen’ omdoopte tot ‘Verrukkingen’. Opvallend was ook dat er overal – en met succes – afkickcursussen voor pessimisten werden aangeboden. Trendwatchers riepen de kunst van het genieten uit tot een dominant aspect van de tijdgeest. En prominente opiniemakers legden er meer en meer nadruk op hoe plezierig het leven in Nederland eigenlijk was.

Schaterende premier
De Rijksvoorlichtingsdienst organiseerde diverse persreizen voor buitenlandse media die verslag wilden doen van ‘the spirit of optimism’ die over Nederland golfde en die het land tot een voorbeeld voor de wereld maakte. Zo berichtte CNN enthousiast over Laughing in the Lowlands, een succesvolle expositie in het Stedelijk, dat zijn ‘badkuip’ voor de gelegenheid had getooid met een metersgroot portret van een schaterende premier Rutte.

Maar hoeveel oorzaken onze historici in 2020 ook oprakelen, ze zullen vergeten waar en hoe de allereerste aanzet gegeven werd. Maar u, bezoeker van HP/deSite, u was erbij!