Spring naar de content
bron: ANP

‘Waarom Van Rey en Van Pol wél? En Rutte en Verwaayen niet?’

De advocaat van de wegens corruptie veroordeelde oud-VVD politicus Jos van Rey las met verbazing op deze site dat premier Mark Rutte en de rest van de VVD-top jaarlijks bijeenkomen in het riante buitenverblijf van zakenman Ben Verwaayen. En ook dat Ben Verwaayen sinds 2014 directe zakelijke belangen heeft bij een goede relatie met diezelfde Mark Rutte. 

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Volgens advocaat Gitte Stevens is de ‘rechtsgelijkheid’ in het geding: “Waarom stelt het OM dat het uitnodigen van de vriend in de villa in de ene casus een gift is en stelt het OM dat de politicus (Van Rey) niet meer vrij is in zijn handelen als ambtenaar en is dat in de andere casus waar de ondernemer zijn partijgenoot faciliteert om in de villa werkelijk politiek te bedrijven op hoog niveau (Rutte) niet het geval?”

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

Door Gitte Stevens-Waltmans, advocaat Jos van Rey

Ik las uw artikel met belangstelling. Ik constateerde een gelijkenis tussen de contacten tussen Rutte-Verwaayen enerzijds en Van Rey-Van Pol anderzijds. Er is in beide gevallen sprake van contact tussen een bevlogen politicus en een succesvol ondernemer en in beide gevallen bezit de ondernemer een villa in Zuid-Frankrijk waar zij ook gezamenlijk verblijven.

Ik constateerde echter ook belangrijke verschillen, indien ik kan uitgaan uit van de juistheid van de inhoud van uw artikel.

In het ene geval betreft het twee vrienden die met hun gezinsleden aan het zwembad liggen. Er wordt niet over werk gesproken. Zij genieten van de rust, het weer en hun decennialange vriendschap (die dateert van ver voor het begin van de politieke carrière van de politicus) het werk en de hectiek van alledag juist achter zich latend.

In het andere geval treffen de partijgenoten elkaar in de villa voor topoverleg en er wordt gediscussieerd over strategisch politieke keuzes.

Persoonlijk ben ik een groot voorstander van politici die contact hebben met de burgers, de zakenwereld en grote denkers. Ik verkies hen boven wereldvreemde schriftgeleerden. Maar in het kader van de rechtsgelijkheid zou ik hardop ik de navolgende vraag willen stellen: wat maakt dat de zonnebadende vrienden strafrechtelijk vervolgd worden en dat dit bij het contact Rutte-Verwaaijen niet het geval is?

wat maakt dat de zonnebadende vrienden strafrechtelijk vervolgd worden en dat dit bij het contact Rutte-Verwaaijen niet het geval is?

Waarom stelt het OM dat het uitnodigen van de vriend in de villa in de ene casus een gift is en stelt het OM dat de politicus (Van Rey) niet meer vrij is in zijn handelen als ambtenaar en is dat in de andere casus waar de ondernemer zijn partijgenoot faciliteert om in de villa werkelijk politiek te bedrijven op hoog niveau (Rutte) niet het geval?

Waarom wordt de ene politicus (Van Rey) waarvan men niet heeft vastgesteld dat er sprake is van een concrete tegenprestatie wel vervolgd en wordt de andere politicus (Rutte), waarvan u stelt dat er  daadwerkelijk ideeën van de ondernemer zijn opgenomen in het regeerakkoord en in het verkiezingsprogramma van de partij van de politicus, waar de zoon van de ondernemer bovendien zegt dat Rutte “super receptive” is voor de ideeën van de ondernemer (en waar men dus eenvoudig zou kunnen zeggen dat er sprake is van een tegenprestatie) niet vervolgd?

Het OM heeft het opportuniteitsbeginsel. Het OM bepaalt dus wie  zij wel en wie zij niet vervolgd.

Maar waarom werden Van Rey en Van Pol wel vervolgd? Waarom worden Rutte en Verwaayen niet vervolgd?

Ik gun Rutte geen vervolging

Ik meen dat Rutte een hartelijke man is, hij lacht tenminste veel. Ik gun hem geen vervolging maar gezien de overeenkomsten in de casus kan ik het antwoord op mijn vraag, waarom Van Rey en Van Pol dan wel, niet bedenken.

Sterker nog, de zaak contra Rutte en Verwaayen lijkt mij voor het OM eenvoudiger. Daar staat immers vast dat er op hoog niveau politiek werd bedreven in aanwezigheid van de ondernemer en staat volgens de inhoud van uw artikel ook vast dat de ondernemer invloed had op hetgeen dat in het regeerakkoord en in het verkiezingsprogramma werd opgenomen. De ondernemer was aanwezig tijdens de politieke discussies en hij leidde die soms ook. Zijn deze feiten niet eenvoudig als “tegenprestatie” te kwalificeren?

Maar waarom werden Van Rey en Van Pol wel vervolgd? Waarom worden Rutte en Verwaayen niet vervolgd?

Rutte meldde de “Goult-overleggen” die werden gefaciliteerd door de ondernemer niet aan de Tweede Kamer, Van Rey was transparant over alle gezamenlijke privé-vakanties met zijn vriend.

Rutte is geen vriend maar een partijgenoot van Verwaayen, de vriendschap tussen Van Rey en Van Pol staat buiten discussie.

Is er een gelijk speelveld voor de collega’s en concurrenten van ondernemer Verwaayen? Staan zij ook zo dicht bij minister-president? Worden zij ook zo gehoord?

Ik kan op basis van het bovenstaande enkel concluderen dat óf Barbertje (Van Rey en in zijn kielzog ook Van Pol) moest hangen óf dat het OM zonnebaden verfoeit.

Ik hoop het laatste maar vrees het eerste.

Lees terug: Zakelijke belangen Ben Verwaayen maken premier Rutte kwetsbaar